Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet per 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Annelies Leefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens in het medisch dossier, uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) moeten medische gegevens minimaal 15 jaar bewaard blijven.

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als er een schriftelijke toestemming van u is.

Annelies Leefstijlcoaching voldoet aan Artikel 18, Verwerking van Persoonsgegevens en heeft daarnaast een Privacyverklaring Annelies Leefstijlcoaching.